INDIGO LAKE,1961

oil on canvas, 46 x 32 in

OILS 1960 - 1964